Vatrogasni aparati i uređaji

DUMI već dugi niz godina vrši godišnji servis — pregled vatrogasnih aparata kako na kopnu tako i na moru.
Zatraži ponudu

Servis aparata na kopnu

Obveza vlasnika objekta na kopnu je da zaštiti vlastiti prostor od požara, tako da ga se opremi najmanje sa prenosivim vatrogasnim aparatom, te ga je obvezan odnijeti na servis-pregled u ovlaštenu servisnu stanicu (DUMI doo) svakih 12 mjeseci.

Također sva gospodarska vozila kao i osobna vozila u vlasništvu pravnih osoba dužna su imati vatrogasni aparat te ga odnijeti na servis-pregled u ovlaštenu servisnu stanicu (DUMI doo) svakih 12 mjeseci kao i vlasnici objekata na kopnu.

Servis aparata na brodu

Osim na kopnu servisiramo i vatrogasne aparate na brodovima za koje posjedujemo odobrenja od svjetskih poznatih registara brodova:

HRB, Lloyd's Register, Bureau Veritas, DNV-GL

Pregled i održavanje fiksnih sustava za gašenje požara na brodovima

CO2, Halon, FM200, NOVEC 1230, Sprinkler, Water Mist, Pjena, Suhi prah

Pregled i održavanje samostalnih naprava za disanje

Pregled i održavanje sustava za dojavu požara na brodovima

Ispitivanje koncentrata za pjenu sustava gašenja požara pjenom na brodovima

Kontakt
021 547 654
Radno vrijeme
Ponedjeljak — Petak
07:00 — 15:00
Adresa
Put Dračanice 1, 21204 Dugopolje
Dumi d.o.o. Sva prava pridržana.